Wydawnictwo Powszechne Wydawnictwo Rolnicze i Leśne

 • 126,30 zł

  Radość z własnego ogrodu pojawia się na różnych etapach jego posiadania. Przy planowaniu wydaje się być wyjątkowo silna – wszystko jest nowe i obiecujące.Poradnik „Ogród przy domu” zbiera wiedzę na temat planowania, projektowania i realizacji ogrodu. W pierwszej części przedstawia zasady tworzenia murków oporowych, schodów i kształtowania powierzchni terenu. Druga część opisuje ścieżki i miejsca wypoczynku, a kolejna ogrodzenia: płoty, mury wolnostojące i  żywopłoty. W części czwartej znajdziemy informacje na temat planowania i realizacji ogrodu frontowego oraz wiaty na samochód. Część piąta poświęcona jest wodzie i dotyczy tworzenia stawu oraz systemu nawadniającego. Całość kończy rozdział opisujący możliwości wykorzystania światła do oświetlenia przestrzeni ogrodowej.Poradnik będzie pomocny każdemu, kto chce dobrze zaplanować przestrzeń swojego ogrodu i oczekuje konkretnych, sprawdzonych informacji. Jednocześnie przyda się również tym, którzy poszukują konstruktywnej inspiracji. 

 • 49,00 zł

  Małe zbiorniki wodne towarzyszyły ludzkim domostwom od zawsze. Pełne życiodajnej wody służyły ludziom i zwierzętom, wprowadzając jednocześnie w krajobraz urozmaicenie. Działalność człowieka sprawiła jednak, że naturalne zbiorniki wodne zaczęły zanikać i teraz, aby cieszyć się wodą w swoim otoczeniu zbiorniki wodne trzeba odnawiać lub tworzyć od podstaw. Książka „Stawy. Małe zbiorniki wodne” skierowana jest do tych wszystkich, którzy chcą stworzyć w swoim otoczeniu niewielki zbiornik wodny zasilany gromadzoną wodą naturalną powierzchniową lub podziemną. Opisuje proces powstawania stawu od momentu jego planowania i projektowania, poprzez wykonanie budowli wodnej aż do eksploatacji i zasad utrzymania. Omawia stawy kopane i zbiorniki zaporowe, na powstanie których w większości przypadków niezbędne jest uzyskanie stosowanych pozwoleń. Uwarunkowania prawne związane ze stawami przedstawia w osobnym rozdziale. Poradnik skupia się na zbiornikach zasilanych wodami gruntowymi lub wodą rzeczną i powstałymi w wyniku przegrodzenia koryta rzeki budowlą piętrzącą. Oczka wodne, jako niespełniające tych kryteriów, nie są w poradniku omawiane.Książka wprowadza w tematykę stawów, wyjaśnia wątpliwości i podpowiada konkretne rozwiązania techniczne.

 • 59,00 zł

  Drzewa owocowe rosnące przy domach były kiedyś wizytówką polskiej wsi. Współcześnie są wycinane, a na ich miejscu pojawiają się tuje. Tymczasem uroku drzew owocowych i korzyści płynących z ich uprawy nie da się niczym zastąpić.Autor w „Tajemnicach drzew owocowych” zdradza sekrety najczęściej uprawianych drzew owocowych, m.in. jabłoni, gruszy, śliwy, wiśni czy brzoskwini. Opisuje historię ich uprawy i przedstawia niezwykłe ciekawostki. Zajmuje się także gatunkami uprawianymi rzadziej, np. pigwowcem, rokitnikiem czy nieszpułką, a także egzotycznymi drzewami owocowymi pochodzącymi z klimatu ciepłego (m.in. migdał, pistacja, oliwka europejska) i klimatu gorącego (np. owoce cytrusowe, awokado, bananowce). Wskazuje na  wartość uprawy drzew owocowych nie tylko z powodu ich owoców, ale również ze względu na ich autentyzm i piękno.

 • 68,00 zł

  Rzadko które rośliny są tak wielofunkcyjne, jak trawy. W otoczeniu człowieka spełniają rolę wyjątkową.Podręcznik „Trawy” jest przeznaczony nie tylko dla studentów szkół rolniczych. Posłuży również szkółkarzom i pasjonatom zieleni, jako kompendium wiedzy na temat tej bardzo szerokiej grupy roślin. Książka podzielona jest na trzy części. W części pierwszej znajdziemy rozdziały wprowadzające, opisujące właściwości morfologiczne, biologiczne i chemiczne traw. Część druga to opisy poszczególnych gatunków traw i ich wymagań wobec siedlisk oraz sposobów wykorzystania. Część trzecia natomiast zawiera klucze do oznaczania gatunków na podstawie cech morfologicznych poszczególnych części traw.Książka stanowi prawdziwe kompendium wiedzy na temat traw.

 • 45,00 zł

  Szczepienie jest jednym ze sposobów rozmnażania drzew owocowych. Nad rozmnażaniem z nasion ma tę niewątpliwą przewagę, że rośliny uzyskane w wyniku szczepienia przekazują roślinom potomnym wszystkie swoje cechy.Wydawnictwo „Szczepienie i inne metody rozmnażania roślin sadowniczych” przedstawia sposoby rozmnażania  przez szczepienie. Omawia pozyskiwanie podkładek generatywnych i wegetatywnych oraz rozmnażanie podkładek przez odkłady i kopczykowanie. Opisuje odmiany roślin, z których warto pobierać zrazy do szczepienia oraz sposoby szczepienia zrazami, szczepienie mostowe, okulizację, a także rozmnażanie z odrostów korzeniowych i sadzonek pędowych. Wśród roślin, których szczepienie jest omawiane, są jabłonie, grusze, śliwy, morele, wiśnie, czereśnie, brzoskwinie, agrest, porzeczka czerwona, aronia oraz borówka, truskawka i żurawina. W osobnym rozdziale wskazane zostały mniej znane wartościowe krzewy warte rozmnażania w naszych ogrodach, jak np. jarzębina jadalna, rokitnik czy cytryniec chiński. 

 • 80,00 zł

  Wyrośla to zniekształcenia, które pojawiają się na liściach i łodygach drzew i krzewów wywołane pasożytniczym oddziaływaniem innych organizmów. Ich różnorodność jest olbrzymia, w części uzależniona od indywidualnych predyspozycji rośliny, czyli ich żywiciela.Książka „Wyrośla drzew i krzewów” stawia sobie za zadanie usystematyzowanie wiedzy na temat powstawania wyrośli i ich znaczenia dla roślin żywicielskich, biocenozy i leśnictwa. Na kolorowych fotografiach prezentuje rośliny z wyroślami, wskazuje ich nazwy, objawy i występowanie. Wśród nich są wyrośla wywołane przez roztocza i owady, bakterie oraz przez grzyby. Książka zawiera również skorowidz pojęć i nazw polskich i łacińskich roślin żywicielskich i organizmów wywołujących wyrośla.

 • 109,99 zł

  Dobrze zaprojektowany ogród to podstawa radości z jego posiadania i powód do dumy. W dobrze zaprojektowanym ogrodzie doskonale czują się nie tylko domownicy, ale również goście, a prace wykonywane przez właścicieli nie stanowią dużego obciążenia.Podręcznik „Podstawy projektowania ogrodów” przybliża sztukę urządzania zieleni wokół domu. Przedstawia wszystkie aspekty tworzenia ogrodu: począwszy od wykonywania pomiarów dużej przestrzeni i szacowania wysokości drzew, poprzez wykonywanie planów ogólnych i sytuacyjnych, łączenie rzutów poziomych i pionowych, tworzenie systemu gromadzenia wody i zakładanie „zielonego dachu” aż do doboru odpowiednich na dane stanowiska roślin. Proponowane rozwiązania zostały pokazane na kilkuset rysunkach, schematach i zdjęciach.Podręcznik przeznaczony jest nie tylko dla osób, które po raz pierwszy tworzą swój ogród, ale także dla tych, którzy chcą zmodyfikować lub odnowić już posiadany. Jest też źródłem wiedzy dla studentów architektury krajobrazu i profesjonalistów rozpoczynających karierę zawodową.

 • 36,85 zł

  Stworzenie dobrej nalewki jest prawdziwą sztuką. Nie tylko dlatego, że owoce do jej wytworzenia powinny być pełne słodyczy i naturalnego zapachu, ale także dlatego, że pomiędzy powstaniem nalewki a jej spożyciem musi upłyną określony czas. W przypadku dobrego nastawu trudno powstrzymać się przed degustacją.Poradnik „Nalewki i likiery” podaje przepisy na wykonanie domowych trunków. Wśród proponowanych są nalewki na świeżych i suszonych owocach, na kwiatach, liściach i pędach, nalewki wykorzystujące zioła, przyprawy korzenne i miód, likiery mleczne, kawowe i czekoladowe, a także zaprawy do doprawiania wódek i nalewek. Poradnik zawiera również przepis na larendogrę – wodę węgierską, która według tradycji zapewnia zdrowie i dobry wygląd. W postaci rozcieńczonej służy nie tylko do konsumpcji, ale także do odświeżania skóry. Była również wykorzystywana jako perfumy.

 • 34,20 zł

  W książce opisanych zostało ponad 40 chorób wirusowych i 9 wywoływanych przez wiroidy, stosunkowo późno poznaną grupę patogenów roślinnych. Przedstawiono objawy chorób roślin i metody ich diagnozowania, występowanie i szkodliwość oraz sposoby ochrony roślin przed wirusami i wiroidami. Oprócz części szczegółowej dotyczącej poszczególnych chorób znalazła się tu także część ogólna, w której zebrano informacje na temat epidemiologii wirusów i wiroidów oraz zasady ich klasyfikacji, identyfikacji i wykrywania. Na kolorowych fotografiach zaprezentowano rośliny dotknięte omawianymi chorobami. Alfabetyczny spis pełnych nazw chorób został przedstawiony w jęz. polskim i angielskim.Podręcznik przeznaczony jest dla studentów wydziałów ogrodniczych wyższych uczelni rolniczych, pracowników naukowych, szkółkarzy i sadowników oraz pracowników inspekcji ochrony roślin. Pomaga zidentyfikować i lepiej poznać zagrożenia dla polskiego szkółkarstwa i sadownictwa ze strony wiroidów i wirusów i tym samym może przyczynić się do poprawy stanu zdrowia roślin wokół nas.