Wydawnictwo Wytwórnia

  • 53,10 zł 59,00 zł

    Próby zrozumienia natury podejmowane w wieku dziecięcym dają często lepsze rezultaty niż w późniejszym okresie. Dzieci w naturalny sposób przyswajają wiedzę, a to, czego się dowiedzą, kształtuje ich życiową postawę.Książka „Ale drzewa!” przeznaczona jest dla starszych dzieci, które chciałyby umieć rozpoznawać gatunki drzew spotykanych w Polsce. W części będącej atlasem prezentuje 20 gatunków drzew liściastych i 7 gatunków drzew iglastych. Określenie „prezentuje” jest tu najbardziej na miejscu, ponieważ opis najważniejszych cech drzewa zostało uzupełnione pięknymi prezentacyjnymi rysunkami. Ale ta pozycja to nie tylko atlas drzew. Autorka pisze o roli drzew i lasów w naszym życiu, wymienia polskie parki narodowe, w których drzewa mają szczególne znaczenie i przedstawia mapę wspaniałych drzew. Ten spis niezwykłych pod względem liczby lat lub szczególnych z innego powodu drzew uświadamia nam, jakimi pomnikami mogą być drzewa i jak wielokrotnie mogą przeżyć człowieka. Z tą książką zwykły spacer wśród drzew może stać się prawdziwą przygodą nie tylko dla dziecka.