Wydawnictwo Fundacja Sąsiedzi

  • 34,90 zł

    Simone Kossak o przyrodzie opowiada jak nikt inny. Każdy element natury ożywionej i nieożywionej nabiera głębszego znaczenia, gdy z miłością i pasją snuje opowieść o wydarzeniach w świecie przyrody. Niezależnie od tego czy jest to przelot gęsi, zamieszanie w gnieździe norników czy organizacja życia rodzinnego jeleni, czytelnik ma wrażenie, ze oto odkrywa największe zagadki natury.„Opowieści” pozwalają zobaczyć i spróbować zrozumieć świat przyrody w całym jej bogactwie i wyjątkowości. Uczta dla koneserów natury.