Wydawnictwo Borussia

  • 40,00 zł

    Biografia rzeki? Historia europejskiej rzeki płynącej przez Polskę, Białoruś, Litwę i Okręg Kaliningradzki. Wielkie postacie i wydarzenia mające wpływ na dzieje i kulturę zestawione z pamięcią prostych mieszkańców nadniemeńskich miast i wiosek. Autorka cytuje wielu autorów opisujących ten region Europy, starając się odpowiedzieć na pytanie, co stanowi o fenomenie rzeki granicznej.Książka ilustrowana niezwykłymi zdjęciami archiwalnymi i współczesnymi.

  • 80,00 zł

    W krajobrazie wsi i miast kapliczki zajmowały niegdyś poczesne miejsce. Dzisiaj powoli zanikają, dlatego udokumentowanie ich istnienia jest ważne nie tylko dla historyków sztuki, ale dla wszystkich pasjonatów kultury i jej dziedzictwa.„Warmińskie kapliczki” to plon dwunastoletniej pracy badawczej i inwentaryzacyjnej autorów. Książka składa się z dwóch części. W pierwszej została zaprezentowana historia kapliczek, opisane otoczenie i wyposażenie, a także wskazane typy architektoniczne kapliczek występujących na Warmii. Ten region Polski pod względem zasobności w kapliczki jest wyjątkowy. W drugiej części znajdziemy katalog szczegółowo opisanych 1333 kapliczek z mapami i dokumentacja fotograficzną. Nastrojowe zdjęcia oddają klimat zadumy, jaki pojawia się na myśl o zmianach następujących w naszym kulturowym krajobrazie. Wydawnictwo uzupełnia płyta CD zawierająca fotografie wszystkich opisywanych kapliczek.Kapliczki na Warmii jako jedyne doczekały się tak całościowego opisu. 

  • 45,00 zł

    Książka poświęcona jest problematyce odnowy dziedzictwa wiejskiego Warmii i Mazur. Opisuje zasób dziedzictwa materialnego wsi, prezentuje bogactwo i różnorodność form historycznych kształtujących oblicze regionu.Jednakże przedmiotem rozważań nie jest sam proces dziejowy, ale historia postrzegana z perspektywy współczesnej. Jest to próba wskazania na piękno i logikę tradycyjnych form, z sugestią mądrej i twórczej ich kontynuacji. Walorem książki są publikowane po raz pierwszy, opatrzone komentarzem rysunki oraz fotografie w znakomity sposób ilustrujące omawianą problematykę.